Kişisel Bilgilerin Korunması Hakkında

Hitachi Construction Machinery Middle East Corporation FZE’nin Kişisel Bilgilerin Korunmasına Yaklaşımı

İnşaat makineleri, parçaları, hizmetleri ve çözümleri sunan küresel bir tedarikçi olan Hitachi Construction Machinery Middle East Corporation FZE (buradan itibaren “HITACHI” olarak anılacaktır) teknik bilgilerimiz ve müşterilerimiz tarafından bize emanet edilen bilgiler dahil olmak üzere çeşitli bilgiler kullanmaktadır. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda ve bu bilgilerin hak ettiği saygıyla işlenmesini sağlamak üzere HITACHI bir bilgi kontrol sistemi kurmuştur ve bu sistemi kapsamlı bir şekilde uygulamaktadır.
Bu konular ışığında, kuralların belirlenmesi ve bir yönetim sisteminin kurulması ile birlikte, HITACHI aşağıda verilen kişisel bilgileri koruma politikasını düzenlemiştir, yönetim personeli ve çalışanları bilgilendirmiştir ve kişisel bilgileri bu politikayı izleyerek uygun şekilde korumak için elinden gelen tüm çabayı göstemektedir.

Web sitesi ziyaretçileri ve Avrupa Ekonomik Alanı’nda (“AEA”) bulunan diğer bireyler için lütfen Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve geçerli diğer Avrupa veri koruma yasaları uyarınca kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığımıza dair bilgiler için lütfen aşağıdaki AEA’daki Bireyler için Gizlilik Bildirimi belgemize bakın.

Kişisel Bilgilerin Tanımı

HITACHI için kişisel bilgiler, HITACHI tarafından tutulan ve belirli kişilerin kimliğini belirlemek için kullanılan veya kullanılabilen bilgilerdir (örneğin; kişinin adı, doğum tarihi, yaşı, cinsiyeti, adresi, telefon numarası, aile yapısı, hobileri, tercihleri, e-posta adresi, çalıştığı yer, bağlı bulunduğu kuruluşlar, işyerinin konumu, işyerinin telefon numarası, kredi kartı numaraları, banka hesap numaraları, kendisine atanan çeşitli numaralar ve karakter dizeleri, bu kişiyle bağlantılı HITACHI ticari malları, ürünleri ve hizmetleri ile ilgili bilgiler, kişinin eriştiği web siteleri, kişinin şikayetleri, danıştığı konular ve soruları ile ilgili bilgiler, kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, mental, ekonomik, kültürel ve sosyal kimliği ile ilgili bilgiler ve kişiyle ilgili HITACHI tarafından satış faaliyetleri, hizmetleri ve operasyonları ile ilişkili olarak elde edilen diğer bilgiler).
Buna, bireylerin kimliğini belirlemek için tek başına kullanılamayacak ancak diğer verilerle kolayca ilişkilendirerek bireylerin kimliğini belirlemek için kullanılabilecek bilgiler dahildir.
Aşağıda verilen Kişisel Bilgileri Koruma Politikası’na göre HITACHI böyle bilgileri korumak ve yönetmek için ayrıntılı özen gösterecek ve elinden gelen tüm çabayı sarf edecektir.

Kapsamı

Bu “Kişisel Bilgileri Koruma Hakkında” belgesi HITACHI’nin kişisel bilgileri kullanma esaslarını belirler.

HITACHI’nin Kişisel Bilgileri Koruma Politikası

1. Kişisel Bilgilerin Toplanması, Kullanılması ve Sağlanması

Şirket faaliyetleri sırasında müşteri bilgilerinin emanet edildiğini dikkatli bir şekilde göz önünde bulundurarak, HITACHI her iş kolu türünde kişisel bilgilerin korunması için bir yönetim sistemi kurarak ve kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması veya sağlanması için şart koşulan kurallara uyarak bu tür bilgileri uygun bir şekilde kullanacaktır.

2. Yasalara ve Normlara Uyma

HITACHI kişisel bilgilerin kullanılması için ilgili kişisel bilgilerin korunmasına yönelik yasalara ve normlara uyacaktır. HITACHI aynı zamanda bu yasalara ve normlara uyan kişisel bilgi yönetimi kuralları oluşturacak ve bu kurallara uyacaktır.

3. Güvenlik Önlemlerini Uygulama

Kişisel bilgilerin doğruluğunu ve güvenliğini sağlamak için HITACHI bilgi güvenliği kuralları ile uyumlu olarak çeşitli önlemler (kişisel bilgilere erişimi yönetmek, kişisel bilgileri şirket dışına taşıma yöntemlerini kısıtlamak ve şirket dışından doğru olmayan erişimi önlemek gibi) uygulayacak ve kişisel bilgilerle ilgili oluşabilecek herhangi bir sorunu (bilgilerin kaybedilmesi, imha edilmesi, çarpıtılması veya sızdırılması gibi) önlemek için elinden gelen tüm çabayı gösterecektir.

4. Kişisel Bilgilerinizle İlgili Haklarınıza Saygı Gösterme

Kendi kişisel bilgilerinizi açıklama, düzeltme veya silme talebinde bulunduğunuzda ya da bu bilgilerin kullanılmasını veya sağlanmasını önlemek istediğinizde HITACHI bahsi geçen kişisel bilgilerinizle ilgili haklarınıza saygı göstererek samimi bir şekilde yanıt verecektir.

5. Kişisel Bilgilerin Korunmasını Yönetmek için Kurallar Oluşturma ve Sürekli Geliştirmeler Yapma

HITACHI, yönetim personelinin ve çalışanların kişisel bilgilerin korunmasının önemini anlamalarını sağlayacak ve bu bilgilerin uygun şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak üzere kişisel bilgileri yönetmek için düzenli olarak kurallar koyacaktır. Bu kurallar sürekli olarak güncellenecek ve geliştirilecektir.

Kişisel Bilgilerin Kullanım Amacı ve Üçüncü Taraflara Sağlanması

1. HITACHI kişisel bilgileri yalnızca aşağıda listelenen amaçları (buradan itibaren “AMAÇ” olarak anılacaktır) gerçekleştirmek için kullanacaktır.

a) Hizmetler sağlamak için (referans için spesifik durumlar: ConSite, Global e-Service)
b) Bültenler ve e-posta bültenleri vb. dağıtmak ve/veya göndermek için
c) Seminerler ve etkinlikler vb. düzenlemek ve bunlarla ilgili bildirimler dağıtmak ve/veya göndermek için
d) Anketler, ölçümler ve istatistikler vb. gerçekleştirmek için
e) Sorulara yanıt vermek için
f) Sözleşmeleri yerine getirmek için
g) Yasalar, yönetmelikler ve normlar altındaki görevleri yerine getirmek için
h) Yukarıdaki amaçlar sonucunda oluşan herhangi diğer amaçları gerçekleştirmek için

2. HITACHI aşağıdaki şirketlere (buradan itibaren “HITACHI Grup” olarak anılacaktır), yalnızca AMACI gerçekleştirmek için ortaklaşa kullanmak üzere kişisel bilgilerin tamamını veya bir bölümünü sağlayabilir.

a) HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY Co., Ltd.’nin bağlı şirketleri (düzenlenen hisselerinin %20’sine veya %20’sinden fazlasına HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY Co., Ltd.’nin sahip olduğu)
b) Hitachi, Ltd. ve bağlı şirketleri (düzenlenen hisselerinin %20’sine veya %20’sinden fazlasına Hitachi, Ltd.’nin sahip olduğu)
c) HITACHI veya HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY Co., Ltd.’nin bağlı şirketlerinin satış distribütörleri

3. Ortak kullanılacak kişisel bilgiler

Kişisel bilgilerin tanımında ortaya koyulan bilgilerin tamamı.

4. Kişisel bilgileri ortak kullanan kişilerin amaçları

Kişisel bilgiler, HITACHI Grup’un küresel ağları üzerinden hizmetler sağlamak ve yukarıdaki AMAÇLARA uygun olarak gerekli kapsamda ve yukarıdaki (2) maddesinde verilen kapsam içinde bu hizmetleri geliştirmek için ortak kullanılacaktır.

5. Ortaklaşa kullanılacak kişisel bilgileri yönetmekten sorumlu kişi

Kişisel bilgileri yönetmekten sorumlu kişi, Kişisel bilgilere yönelik danışma hizmeti, Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.

Aşağıdaki “Kişisel Bilgileri Açıklama Talepleri veya Şikayetlerin Alınması Hakkında” bölümünde belirtilen HITACHI departmanı burada şartları belirtilen ortak kullanıma ilişkin sorular ve şikayetler ile ilgilenir. HITACHI tarafından tutulan kişisel verilerinizin açıklanması vb. ile ilgili olarak (AMAÇ, ayrıntıların açıklanması, düzeltilmesi, eklenmesi veya silinmesi, kullanımın askıya alınması veya silinmesi ve herhangi bir üçüncü tarafa sağlanmasının askıya alınması ile ilgili bildirimde bulunmak dahil olmak üzere) HITACHI’ye e-posta ile bildirimde bulunursanız HITACHI bu taleplere iyi niyetle hızlı bir şekilde yanıt verecektir.

Aynı zamanda lütfen HITACHI’nin kişisel bilgileri kullanması ile ilgili düşüncelerinizi, sorularınızı, şikayetlerinizi ve diğer tüm sorularınızı e-posta ile HITACHI’ye bildirin.

Soru ve şikayetler için iletişim adresi:
Kişisel bilgileri yönetmekten sorumlu kişiye, Kişisel bilgilere yönelik danışma hizmeti, Hitachi Construction Machinery Middle East Corporation FZE
P.O. Box 61052, R/A 12, Street No.12403, Jebel Ali Free Zone, Dubai, B.A.E.

E-posta: HMEC-Turkey-Info@hmec.ae
(Çalışma saatleri: 9:00-17:30 (tatil günlerimiz hariç))

6. HITACHI, önceki hükümde şartları belirtilen ortak kullanım durumu veya aşağıdaki şartlar dışında önceden izninizi almaksızın kişisel bilgileri üçüncü bir tarafa sağlamayacaktır:

a) Yasalar gerektirdiğinde
b) İnsan yaşamını korumak, yaralanmaları önlemek veya varlıkları korumak için gerektiğinde ve izninizin alınmasının zor olacağı durumlarda.
c) Bir devlet kurumunun, yerel yönetim biriminin yasal faaliyetleri veya böyle bir görev verilmiş bir kişi veya kuruluş ile işbirliği yapmamız gerektiğinde ve izninizi almanın bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesini engelleyeceği veya engellemesinin muhtemel olduğu durumlarda.
d) AMACI gerçekleştirmek için HITACHI tarafından iş verilen bir üçüncü tarafa kişisel bilgileri sağlarken.

Çerezlerin ve Web İşaretçilerinin Kullanımı Hakkında

HITACHI web sitelerinin daha rahat kullanılmasına yardımcı olmak için bazı HITACHI web siteleri çerezler veya web işaretçileri (şeffaf GIF) kullanabilir.
Web tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezleri reddedebilir veya çerezler yüklendiğinde uyarılar görüntüleyebilirsiniz. Ayrıntılar için web tarayıcınızın belgelerine bakın. Çerezleri kabul etmeyi reddederek, web işaretçilerini reddedebilirsiniz.
Ancak çerezleri kullanmayı reddetmenin, HITACHI web sitesi tarafından sağlanan hizmetlerin tamamının veya bir kısmının kullanılmasını engelleyebileceğini lütfen unutmayın.

Şartlar

(a) Çerez
Çerezler, web sitemizi ve web tarayıcınızı yönetir. Bir çerez bilgisayar diskiniz üzerinde bir dosya olarak depolanabilir. Bir çerez kullanıldığında, web sunucusu hangi bilgisayarın web sitesinde hangi sayfaları ziyaret ettiği gibi bilgileri kaydedebilir. Bununla birlikte, HITACHI, kişi kendi kişisel bilgilerini web sitesine girmediği sürece o kişinin kimliğini belirleyemez.
(b) Web işaretçisi
Bir çerezle birlikte çalışan bu teknoloji işaretçi sahibinin bir müşterinin belirli bir sayfaya kaç kez eriştiğini bilmesini sağlar. Ancak müşteri çerez kabul edildiğinde veya kabul edildikten sonra kendi kişisel bilgilerini girmediği sürece HITACHI o müşterinin kimliğini belirleyemez.

Özel Notlar

 1. HITACHI, bu “Kişisel Bilgilerin Korunması Hakkında” belgesini, kişisel bilgilerin işlenmesindeki iyileştirmeleri sağlamak veya yasalara, kabine kararlarına ve bakanlık düzenlemelerine veya diğer normlara yapılan değişikliklere veya ilavelere uygun hale getirmek için değiştirebilir.
  Lütfen bu belgeyi düzenli olarak kontrol edin.
 2. Bu “Kişisel Bilgilerin Korunması Hakkında” belgesi yayınlandığı günden itibaren (güncelleme günü dahil) yürürlüğe girer.

AEA’DAKİ BİREYLER İÇİN GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Avrupa Ekonomik Alanı’nda (“AEA”) bulunan web sitesi ziyaretçileri ve diğer bireyler için

HITACHI gizliliğinize saygı duyar ve kişisel verilerinizi (“kişisel veriler” ifadesi, “kişisel bilgilerin tanımı” bölümünde tanımlanan “kişisel bilgiler” ile aynı anlama gelir) ilgili düzenlemeler uyarınca korumaya kendini adamıştır. Aşağıdaki bilgiler sizi web sitesinin kullanımı üzerinden toplanan kişisel bilgilerinizle nasıl ilgilendiğimiz konusunda ve gizlilik haklarınız hakkında bilgilendirecektir.

I. BİZ KİMİZ

Lütfen yukarıdaki 5(5) bölümünde yer alan hakkımızdaki bilgilere ve iletişim bilgilerimize başvurun. HITACHI’nin AEA’daki temsilcisi aşağıdaki gibidir:
Hitachi Construction Machinery (Europe) N.V.
[Fiziksel Adresi: Sicilieweg 5, 1045 AT Amsterdam, Hollanda]

II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KULLANACAĞIMIZ AMAÇ VE HUKUKİ TEMEL

Aşağıda, kişisel verilerinizi kullanmayı planladığımız amaçların tanımları ile bunu yaparken hangi hukuki temele dayandığımızı bir tablo formatında hazırladık. Aynı zamanda, uygun yerlerde meşru çıkarlarımızın ne olduğunu da belirledik.

Amaç/Faaliyet Meşru çıkarlar temeli dahil olmak üzere işleme için hukuki temel
Global e-Service ve ConSite dahil olmak üzere ürünlerimizle ilgili hizmetlerin ve oradaki bilgilerin sağlanması Meşru çıkarlar (ticari müşterilerimize hizmetler sağlama)
Bültenler ve e-posta bültenleri vb. dağıtma ve/veya gönderme Meşru çıkarlar (ürünler, hizmetler ve iş geliştirme ile ilgili bilgi sağlama)
Seminerler ve etkinlikler vb. düzenleme ve bunlara ilişkin bildirimler dağıtma ve/veya gönderme Meşru çıkarlar (ürünler, hizmetler ve iş geliştirme ile ilgili bilgi sağlama)
Anketler, ölçümler ve istatistikler vb. gerçekleştirme Meşru çıkarlar (pazar araştırması, ürünler ve hizmetlerin iyileştirilmesi ve iş geliştirme)
Sorulara cevap Meşru çıkarlar (ürünler, hizmetler ve iş operasyonları ile ilgili bilgi sağlama)
Mahkemenin belgeler ibraz etme emrine yanıt vermek, vergi dairelerinin yetkilileri tarafından yöneltilen sorulara ve gerçekleştirilen incelemelere yanıt vermek ve soruşturmalar ile ilgili sorulara cevap vermek dahil olmak üzere, AB yasaları ve AEA’nın üye ülkelerinin yerel yasaları dışındaki yasalar, yönetmelikler ve normlar altında görevlerin yerine getirilmesi] Meşru çıkarlar (AEA ülkeleri dışındaki ülkelerin yasaları, düzenlemeleri ve normları uyarınca yükümlülüklere uyma)

III. ALICILARIN KATEGORİSİ

Kişisel verilerinizi yukarıdaki 5(2) bölümünde belirtilen taraflarla, yukarıdaki II bölümünde belirtilen amaçlar doğrultusunda paylaşabiliriz. Tüm üçüncü tarafların kişisel verilerinizin güvenliğine saygı göstermesini ve kişisel verilerinize ilgili düzenlemelere uygun şekilde davranmasını gerekli kılıyoruz.

IV. AEA DIŞINA KİŞİSEL VERİ AKTARIMI

HITACHI ve çoğu HITACHI grup şirketleri AEA dışındaki ülkelerde kurulmuştur. Belirli HITACHI grup şirketleri aynı zamanda AEA içinde de kurulmuştur.

AEA içindeki bir HITACHI grup şirketi verilerinizi AEA dışına aktarırsa aşağıdaki önlemlerden en az birinin uygulanmasını sağlayarak benzer derecede bir koruma uygulanmasını sağlayacağız.

 • Kişisel verilerinizi Avrupa Komisyonu tarafından kişisel verilerin korunması konusunda yeterli bir seviye sağladığı kabul edilen ülkelere aktaracağız.
 • Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan ve kişisel verilere Avrupa’da sahip olduğu aynı korumayı veren özel sözleşmeleri kullanacağız.
 • Alıcının ABD’de olması durumunda, Avrupa ile ABD arasında paylaşılan kişisel verilere benzer koruma sağlamalarını gerektiren Gizlilik Kalkanı’nın bir parçası olmaları halinde kişisel verileri alıcılara aktaracağız.

Kişisel verilerinizi doğrudan Japonya’daki HITACHI’ye veya AEA dışındaki başka bir HITACHI grup şirketine sağladığınız durumlarda, verileriniz bu politikada belirtilen korumalara uygun olarak ele alınacaktır. Bununla birlikte, Japonya ve AEA dışındaki diğer ülkelerin kişisel bilgiler için farklı yasalara ve koruma seviyelerine sahip olduklarını ve Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği hukuku açısından, kişisel bilgiler için yeterli koruma sağlamayabileceğini ve dolayısıyla kişisel verileriniz için ilave risklere neden olabileceğini unutmayın.

Kişisel verilerinizi AEA dışına aktarırken tarafımızdan kullanılan spesifik mekanizma hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.

V. VERİ SAKLAMA

Kişisel verilerinizi, hukuki gereklilikleri veya muhasebe gerekliliklerini yerine getirmek de dahil olmak üzere, yalnızca verileri toplama amaçlarımızı yerine getirmek için gerekli olduğu sürece saklayacağız.

Kişisel veriler için uygun saklama süresini belirlemek için kişisel verilerin miktarını, niteliğini ve hassasiyetini, kişisel verilerinizin yetkisiz kullanılması veya ifşa edilmesinden kaynaklanabilecek potansiyel tehlikeyi, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımızı ve bu amaçlara başka yollardan ulaşıp ulaşamayacağımızı ve ilgili yasal gereklilikleri göz önünde bulundururuz.

Bazı şartlarda, araştırma amacıyla veya istatistiksel amaçlarla kişisel verilerinizi anonim hale getirerek (böylece bu bilgiler sizinle ilişkilendirilemez) bu bilgileri size daha fazla bildirimde bulunmaksızın sonsuza dek kullanabiliriz.

VI. YASAL HAKLARINIZ

Belirli koşullar altında, kişisel verilerinizle ilgili olarak veri koruma yasaları kapsamında aşağıdaki haklara sahip olursunuz:

 • Kişisel verilerinize erişim talep etme
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesini talep etme
 • Kişisel verilerinizin silinmesini talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin aktarılmasını talep etme
 • [İzninizi geri çekme hakkı]

Yukarıda belirtilen haklardan herhangi birini kullanmak isterseniz lütfen bizimle iletişim kurun.

Diğer haklardan herhangi birini kullanmak için bir ücret ödemeniz gerekmeyecektir. Ancak talebiniz açık bir şekilde somut bir temele dayanmıyorsa, kendini tekrarlıyorsa veya aşırıysa talebinize uymayı reddedebiliriz.

Kimliğinizi onaylamamıza yardımcı olmak için sizden belirli bilgiler talep etmemiz gerekebilir. Bu, kişisel verilerin bu bilgileri almaya hakkı olmayan herhangi bir kişiye açıklanmamasını sağlayan bir güvenlik önlemidir. Ayrıca, yanıtımızı hızlandırmak için talebiniz ile ilgili daha fazla bilgi istemek üzere sizinle iletişime geçebiliriz.

Tüm meşru taleplere bir ay içerisinde yanıt vermeye çalışıyoruz. Talebiniz özellikle karmaşık bir talepse veya birden fazla talepte bulunduysanız yanıt vermemiz bazen bir aydan daha uzun sürebilir. Bu durumda, size haber vereceğiz ve sizi güncel gelişmeler konusunda bilgilendireceğiz.

Ayrıca ilgili veri koruma denetim idaresine istediğiniz zaman bir şikayette bulunma hakkınız bulunmaktadır. Denetim idarelerinin bir listesini burada bulabilirsiniz:
Ancak endişelerinizi resmi makamlara iletmeden önce giderme şansına sahip olmaktan minnettar oluruz, bu nedenle lütfen ilk etapta bizimle iletişim kurun.

VII. KİŞİSEL VERİLERİ SAĞLAMAMANIZ DURUMUNDA

Yasalar gereğince veya sizinle yaptığımız bir sözleşmenin şartları altında kişisel verilerinizi toplamamız gerektiğinde ve sizden talep edildiğinde verileri sağlamadığınızda, sözleşmemizin veya sizinle yapmaya çalıştığımız sözleşmenin (örneğin, size mallar veya hizmetler sağlama) gerekliliklerini yerine getiremeyebiliriz.

VIII. Çerezlerin ve Web İşaretçilerinin Kullanımı Hakkında

Çerezlerin ve web işaretçilerinin kullanımı konusunda, lütfen yukarıdaki “Çerezlerin ve Web İşaretçilerinin Kullanımı Hakkında” bölümünde verilen bilgilere başvurun.

This website uses cookies

r and third party use of cookies. Read more about cookies in our privacy policy.